Jak wyburzyć stary dom?

Jak wyburzyć stary dom?

Wyburzanie jest rodzajem rozbiórki budowlanej. Polega ono na demontażu oraz usunięciu z przestrzeni elementów lub obiektów. Wyburzanie, jak i rozbiórka zaliczają się do robót budowlanych, które określają przepisy Prawa Budowlanego.

Jeśli chcemy skorzystać z usługi wyburzenia kujawsko pomorskie będzie dobrym województwem, aby rozpocząć poszukiwanie odpowiedniej firmy. Firmy, które oferują takie usługi, gwarantują kompleksowane wyburzanie, wraz z usunięciem gruzu. Przede wszystkim podczas takich robót należy zachować szczególne względy bezpieczeństwa. wyburzanie domu można prowadzić:

  • -ręcznie,
  • -z użyciem ciężkiego sprzętu.
  • -mieszanie – czyli ręcznie wraz ze sprzętem.

 

Oczywiście, aby rozpocząć wyburzanie, należy uzyskać pozwolenie. w niektórych przypadkach wystarczy tylko zgłosić do Starostwa Powiatowego chęć wyburzenia obiektu. Takie obiekty nie mogą być wyższe niż osiem metrów, do tego nie mogą być wpisane na listę zabytków i są oddalone od granicy działki przynajmniej na cztery metry. Elementy, które powstają na skutek rozbiórki, czyli najczęściej gruz należy wywozić w odpowiednie miejsce. Podczas wyburzania z użyciem ciężkiego sprzętu najczęściej wykorzystuje się:

  • -koparki,
  • -nożyce hydrauliczne,
  • -młoty hydrauliczne,
  • -kruszarnie.

 

wyburzenia kujawsko pomorskie