Kogo może dotyczyć zwrot podatku VAT?

podatek vat

W ciągu ostatnich lat, istotnie zwiększyła się liczb firm, które prowadzą, chociaż część swojej działalności w innych krajach europejskich, niż Polska. W związku z tym firmy te mogą być narażone na znacznie zwiększone koszty ich utrzymania. Na szczęście jednak istnieją skuteczne sposoby, aby koszty te w znacznym stopniu ograniczyć. Jednym z bardziej skutecznych sposobów wydaje się być staranie się o zwrot pewnych podatków, opłaconych za granicą oraz ściśle związanych z czynnościami koniecznymi dla działania takiej firmy.

Charakterystyka zwrotu podatku VAT

podatek vatObecnie, zwrot podatku vat z UE za przejazd jest uważany za jeden z bardziej skutecznych sposobów na zminimalizowanie kosztów prowadzenia firmy. W jakich jednak sytuacjach o taki zwrot można się starać? Przede wszystkim, firma, która się o taki zwrot ubiega, nie może być podmiotem zarejestrowanym na terenie kraju, w którym podatek VAT płaci. Jednocześnie, firma ta musi spełniać wszystkie wymogi, które uprawiają ją do zwrotu tego podatku w jej kraju ojczystym. Kolejnym czynnikiem, bardzo ważnym, aby uzyskać taki zwrot, jest rodzaj kosztów. Chodzi tutaj o koszty, które są ściśle związane z obowiązkami służbowymi. Mogą one więc dotyczyć na przykład kosztów przejazdu na miejsce spotkania z miejscowym kontrahentem, czy też zakupu jedzenia. Koszty te mogą również dotyczyć miejsca zakwaterowania, na przykład pracownika służby transportowej w czasie postoju.

 

podatekOgólnie, firmy zajmujące się transportem między krajowym, zarówno transportem osobowym, jak i towarowym, są tymi, którym zdecydowanie najprościej będzie taki zwrot podatku uzyskać. Oczywiście, kluczowe jest spełnienie wszystkich innych wymogów formalnych, związanych również z samym załatwieniem wymaganych formalności. Chodzi tuja na przykład o dotrzymanie terminu składania deklaracji, to znaczy końca września, aby możliwe było ubieganie się o zwrot podatku, za ubiegły rok. W przypadku, gdy dotrzymanie tych formalności nie jest możliwe, szansą dla firmy jest staranie się o zwrot podatku zgodnie z obowiązującym na terenie danego kraju prawie krajowym. Dotyczy to na przykład właścicieli tych firm, którzy są zameldowani na terenie kraju, od którego chcą ubiegać się zwrotu podatku VAT.

Koszty związane z opłacaniem podatku VAT, szczególnie tym zagranicznym mogą być niezwykle wysokie. Nic dziwnego więc w tym, że coraz większa liczba firm chce ubiegać się o zwrot takiego właśnie podatku. Warto jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie w pewnych sytuacjach i przy spełnieniu wszystkich, obowiązujących wymogów formalnych. Ważne jest na przykład, aby firma nie była zarejestrowana w kraju, od którego chce taki zwrot uzyskać.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Skorzystaj z informacji znajdujących się na stronie www.impolsarl.com!