Najczęstsze wady lakiernicze i ich usuwanie

Najczęstsze wady lakiernicze i ich usuwanie

Wady lakiernicze wynikają przeważnie ze złej jakości materiałów, ich nieprawidłowego użycia, nieodpowiedniej temperatury oraz braku doświadczenia lakiernika. Błędy mogą się jednak zdarzyć każdemu – nie popełnia ich chyba tylko Mark Court, malujący złote paski na Rolls-Royce’ach.

  • – zacieki

Najczęściej powstają z powodu zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu lakierniczym lub samych lakierowanych elementów, a także z powodu nieprawidłowej ilości warstw lub ich nadmiernej grubości. Aby je usunąć, należy starannie zeszlifować sam zaciek, unikając powłoki dookoła.

  • – zwarzona powłoka

Jej przyczyną jest nakładanie kolejnej warstwy zanim wyschnie poprzednia, a także stosowanie podkładu i lakieru różnych producentów. Ze względu na odmienne składy środki mogą źle na siebie reagować. Zwarzoną powłokę należy zeszlifować po wyschnięciu i ponownie nałożyć kolejne warstwy.

  • – „skórka pomarańczowa”

Powstaje z powodu złej temperatury, niedokładnego wylania warstw, złych właściwości samego lakieru (może być zbyt mało lepki) a także z powodu złego ciśnienia pistoletu lakierniczego. Grube warstwy można ostrożnie zeszlifować na mokro, aby je wyrównać, ale jeśli są one cienki, konieczne będzie zeszlifowanie całości i ponowne lakierowanie.

  • – różnice w kolorze lub niepełne krycie

Powstają przy dużych różnicach między kolorem bazy i kolorem lakieru, a także gdy nakładana jest jego cienka warstwa lub został nałożony nierównomiernie. Jedynym sposobem na usunięcie tej wady jest przeszlifowanie (na mokro) i ponowne ostrożne polakierowanie, które pozwoli na usunięcie różnicy w kolorze.

  • – przebarwienia

Główną przyczyną jest nieprawidłowe, niedokładne wymieszanie lakieru, a także dodanie za dużej ilości utwardzacza. Warstwy należy zeszlifować, na ile jest to konieczne, a następnie ponownie polakierować, upewniając się, że mieszanka jest dokładnie rozmieszana.

  • – pęcherzyki

Powstają z różnych powodów: zbyt niskiej temperatury, za dużej ilości lub grubości warstw, nakładaniem jednej warstwy przed zaschnięciem kolejnej, o co łatwo szczególnie gdy poszczególne środki mają różny czas schnięcia. Inną przyczyną mogą być drobne zanieczyszczenia. Lakier należy zeszlifować aż do zdrowej powłoki, a więc możliwe, że konieczne będzie szlifowanie również podkładu. Następnie należy dokładnie odbudować warstwy.

skórka pomarańczowa

lakierowany samochód

Close Menu