Problemy z doborem odcienia lakieru

Problemy z doborem odcienia lakieru

Dobranie odpowiedniego lakieru do niewielkich napraw w samochodzie powoduje wiele trudności. Kłopotem nie jet samo znalezienie oznaczenia koloru, ale przede wszystkim wybór jego właściwego odcienia.

Lakiery teoretycznie jednego koloru, produkowane przez różnych producentów, różnią się odcieniami co sprawia, że nawet samochody z jednej partii mogą mieć nieco odmienne kolory. Do tego wpływ na kolor mają różne czynniki, np. intensywność nasłonecznienia czy warunki atmosferyczne. Znalezienie idealnego odcienia jest wyjątkowo trudne tym bardziej, że kolory z biegiem lat płowieją.

Każda fabryka ma kilku dostawców lakieru, co daje na starcie trzy różne odcienie. Poszczególne partie również różnią się między sobą, jest to nieuniknione. Odcienie mieszczą się w granicach tolerancji dla danego koloru, ale w praktyce różnice między nimi są od razu widoczne.

Kod koloru można znaleźć w różnych miejscach auta, np. tabliczce fabrycznej lub tabliczce w bagażniku. Zawsze też znajdzie się w książce pojazdu. Po ustaleniu koloru przychodzi kolej na ustalenie odcienia, w czym pomoże książka kolorów czy mikrofilmy z recepturami.

W procesie lakierowania samochodu spory wpływ na rezultat ma sam lakiernik, który zajmuje się tą pracą: na ostateczny kolor ma wpływ barwa podkładu, ciśnienie w pistolecie, wielkość strumienia farby czy ilość warstw. Nawet najlepiej dobrany odcień będzie się wyraźnie odznaczał, gdy trafi się na osobę bez odpowiedniego doświadczenia, ale możliwe jest również, że nie dobrany idealnie odcień będzie się prezentował dobrze, jeśli zostanie umiejętnie naniesiony.

puszki farby