Dlaczego rozliczenia MiLog dotyczą kierowców?

Jak wiadomo, przepisy dotyczące wykonywania pracy są różne na terenie innych krajów. Różnice polegają nie tylko na określaniu godzin wykonywanych obowiązków czy przepisów dotyczących ogólnych zasad współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale także ustalają wynagrodzenie minimalne, które osoba realizująca zadania powinna otrzymywać.

Rozliczenie MiLog zgodnie z prawem

rozliczanie milog W przypadku Niemiec płatności są określone w ustawie MiLog, która określa stawki minimalnej obowiązującej od 2015 roku. Bardzo istotne jest to, że MiLog zakłada, że stawki dotyczą także pracowników, którzy nie są zatrudnieni w niemieckich firmach. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby rozliczanie wypłaty przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami o stawkach minimalnych jest fakt, że praca powinna odbywać się na terenie położonego na zachód od Polski kraju. W praktyce oznacza to, że zatrudnieniu w polskich firmach pracownicy, którzy realizują swoje zadania w Niemczech powinni otrzymywać wynagrodzenie zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie. W tym przypadku nie ma też znaczenia rodzaj umowy, jaki łączy osobę realizującą zlecenie ze zleceniodawcą. Może być to umowa o pracę, dzieło lub nawet zlecenie – obowiązujące stawki dotyczą każdego kto na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany do realizacji zadań na rzecz innej osoby. Właśnie dlatego, kierowcy wyjeżdżający poza granice naszego kraju powinni otrzymać wyrównanie do minimalnej stawki obowiązującej w Niemczech. Rozliczanie Niemieckiego MiLog nie należy do najprostszych i wymaga znajomości wielu przepisów prawnych.

rozliczanie milog Dlatego warto zlecić taką usługę firmie, która ma doświadczenie w tym zakresie. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że w przypadku kierowców nie zawsze wynagrodzenie jest określane jako stała kwota. Często obejmuje także dodatki i dopłaty za różnego rodzaju czynności, np. pracę w trudnych warunkach. Wszystko to powinno być wliczone do wynagrodzenia i uwzględniane podczas rozliczenia zgodnego z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym MiLog. Osoba doświadczona z pewnością zrobi to profesjonalnie i rzetelnie, przez co prościej uniknąć błędów i ewentualnych nieścisłości. Ustawa MiLog obejmuje polskich kierowców realizujących swoje obowiązki na terenie Niemiec. Niemieckie służby realizują szereg kontroli tego, czy postanowienia przepisów są spełniane przez firmy z naszego kraju.

Kierowca nie musi tłumaczyć się z tego, w jakiej formie jest zatrudniony, jednak pojawienie się takich pytań jest możliwe. W sytuacji, kiedy pojawiają się jakiekolwiek niejasności do pracodawcy może zostać wysłana prośba, o przesłanie niezbędnych dokumentów potwierdzających działanie według przepisów MiLog.